Kajak kursus 2024

Vil du lære at ro Kajak her i 2024? Gjøl Ro & Kajakklub starter nyt Kajak Kursus 16. april.

På kurset lærer du teori, ro teknik og sikkerhed omkring at ro Kajak mm.

I Kajakklubben er Kajakker, pagajer mm til rådighed under kurset, efter gennemført kursus kan du benytte klubbens kajakker til ture på fjorden og deltage på klubaftener og klubbens øvrige ture. Samt selvfølgelig være en aktiv del af klubben 

Undervisning varetages af klubbens egne instruktører igennem hele kurset.

Kursusplan:

16/4 18:30 – 20:30 Introduktion til Kajak, lidt teori, kursusmateriale samt gennemgang af kursusforløb

28/4 15:00 – 17:00 Kajak i svømmehal, svømme og lærer om sikkerhed i kajak (i varmt vand)

4/5 9:00 – 16:00 Kajak kursus på vandet omkring Gjøl havn

5/5 9:00 – 16:00 Kajak kursus på vandet omkring Gjøl havn

Frem til 20/6 kan kursister deltage på klubaftener tirsdag og torsdag hvor der vil være Instruktører med på turene så teknikken kan komme rigtigt på plads. Alle der er friroet kan herefter benytte klubbens Kajakker.

Pris: 

Klubkontingent Gjøl Ro og Kajak Klub 2024  900,- kr, samt Kajak kursus betaling 900,- kr i alt 1800,- kr som betales inden kursus start. (Senest 21 april 2024).

Der er begrænset antal pladser på kurset, pladserne tildeles efter først til mølle-princippet

Tilmelding til Kajak kursus:

Gå ind på Gjøl Ro og Kajak Klubs hjemmeside: www.gjol.memberlink.dk

Under fanen Indmeldelse kan du melde dig ind i Klubben og tilmelde dig Kajak Kurset

For spørgsmål kontakt:  Jesper Krage på tlf. 41625855 

Se også Klubbens hjemmeside: www.gjoel-roklub.dk


Gjøl Ro & Kajakklub
Sådan kommer du i gang med at ro Havkajak
Forår 2024


Introduktion til kurset – d. 16. April 2024 kl. 18.30
Vil vi gerne invitere dig på en kop kaffe i klubhuset hvor vi vil fortælle dig lidt om klub-
ben og Kajak Kurset, hvad kurset kræver af dig og ikke mindst en snak om vores sikkerhedsregler.


Svømmehal - DGI Huset Aabybro – d. 28 april fra kl. 1500 til kl. 1700
30. April er der muligheden for at komme med i svømmehallen.
Først vil vi sikre os at du kan svømme og efterfølgende vil vi lære dig nogle obligatori-
ske redningsregler, som du senere på foråret skal vise at du mestrer ude på fjorden.

Weekendkurset afholdes lørdag d. 4. maj og søndag d. 5. maj
I og omkring vores klubhuset på Gjøl havn. Begge dage fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00,
og vi sørger for forplejningen.
Du SKAL deltage begge hele dage for at kunne blive friroet.


Frironing og ”prøve”
For at kunne få dit kursusbevis forventer vi at du inden d. 20. juni har roet 50 km på
vores ro aftener og at du består en lille ”prøve” hvor vi sikrer os at du er i stand til at
tage vare på dig selv inden du bliver sluppet fri. Vi afholder prøverne løbende, efter-
hånden som man får roet sine 50 km, dog senest d. 20 juni 2024. Ro aftenerne er hver
tirsdag og torsdag, vi er klar til at gå på vandet kl. 18.30 og der er instruktører tilstede.
Vi ror og hygger os sammen med klubbens øvrige medlemmer.


Betaling:
For at deltage i kurset skal du inden d. 21. april 2024 have indbetalt dit klubkontingent for
et år, 900 kr. (unge under 25 år 500 kr.) plus et kursusgebyr på 900 kr. – i alt 1.800
kr.

Indmeldelse I Gjøl Ro og Kajak Klub samt tilmelding til Kajak kurset foretages på klubbes hjemmeside www.gjol.memberlink.dk

Under fanen Indmeldelse kan du melde dig ind i Klubben og tilmelde dig Kajak Kurset

For spørgsmål kontakt:  Jesper Krage på tlf. 41625855