Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Handelsbetingelser
FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Gjøl Ro og Kajakklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Gjøl Ro og Kajakklub samt Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Gjøl Ro og Kajakklub fremover må trække pengene fra din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Gjøl Ro og Kajakklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Gjøl Ro og Kajakklub trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 14 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Gjøl Ro og Kajakklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk træk på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Gjøl Ro og Kajakklub, men hos Dibs. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig accepterer du vores vilkår og du stopper dit medlemskab ved at kontakte Gjøl Ro og Kajakklub senest den 31. januar i det år du ikke mere ønsker at være medlem.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i dine kortdata, fremsender Gjøl Ro og Kajakklub en påmindelse pr. mail herom. Du skal herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.gjoel-roklub.dk, klik på "Mit betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Gjøl Ro og Kajakklub hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.


KVITTERING
Ved træk fra betalingskort, vil medlemmet modtage en kvittering via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Gjøl Ro og Kajakklub , kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmelding". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra Gjøl Ro og Kajakklub .

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og vi refunderer ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Gjøl Ro og Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.